Patentavimas

Patentavimas

VšĮ Menoja intelektinės nuosavybės teisės yra apsaugotos prekių ženklų registracijomis,  dizaino, autorių teisėmis bei know how.

VšĮ Menoja taip pat yra įsigijusi išimtines teises naudoti bei teisinėmis priemonėmis ginti trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę.

VšĮ Menoja informuoja, kad be jos išankstinio sutikimo yra draudžiama savavališkai naudoti VšĮ Menoja turimus, naudojamus ar sukurtus prekių ženklus, registruotus dizainus, gaminių dizainus, kurių nuotraukos talpinamos šioje interneto svetainėje ar kurią bet kokiu kitu būdu gaunate iš VšĮ Menoja, bet kokią kitą šios interneto svetainės vizualinę medžiagą (nuotraukas, tekstą, interneto svetainės stilių), kadangi:

–        pagal LR Prekių ženklų įstatymo nuostatas be VšĮ Menoja sutikimo yra draudžiama VšĮ Menoja prekių ženklus ar panašius žymenis naudoti vykdant komercinę veiklą žymint panašias ar tapačias prekes ar paslaugas;

–        pagal LR Dizaino įstatymą VšĮ Menoja kaip išimtinių teisių į registruotus dizainus gavėja turi išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino;

–        pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą VšĮ Menoja turi teisę, be kita ko, drausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį.

–        pagal LR Konkurencijos įstatymą VšĮ Menoja turi teisę drausti kitiems subjektams gaminti tokius gaminius, kurie būtų VšĮ Menoja gaminio ar jo pakuotės imitavimas, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimas.

VšĮ Menoja intelektinės nuosavybės teises pagal teisinių paslaugų sutartį gina advokatas, patentinis patikėtinis Tomas Jakubauskas. Kils bet kokiems klausimams ar įtarimams, kad Jūsų gaminys gali pažeisti VšĮ Menoja teises arba pageidaujate sužinoti, kokiomis sąlygomis galite gauti teisę naudoti VšĮ intelektinę nuosavybę, prašome kreiptis.
Pagarbiai

Tomas Jakubauskas | Advokatas, patentinis patikėtinis | Eversheds Saladžius
T:  +370 5 239 2391
M:  +370 616 44161